Tarieven

Onze tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).

De standaard prijzenlijst hieronder is een samenvatting uit tariefbeschikking tandheelkundige zorg per 1 januari 2023 waarbij prijswijzigingen zijn voorbehouden.

We hebben geen prijsafspraken of contracten met verzekeraars. Een behandeling kan uit meerdere behandelingen uit de onderstaande tarievenlijst bestaan.