Praktijk informatie

Overleg met tandarts of andere zorgverleners

Soms is het noodzakelijk voor een optimaal resultaat van de behandeling dat tussen de tandarts/ andere zorgverleners en mondhygiënist overleg plaats vindt. Dit gebeurt soms telefonisch, maar meestal schriftelijk in de vorm van een rapportage. Voor de veiligheid mail ik met zorgmail.
Heeft u bezwaar tegen deze rapportage verzoek ik u om dat schriftelijk aan mij door te geven.

Wet bescherming van persoonsgegevens

Hart voor Mondhygiëne handelt volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) In deze wet is de bescherming van persoonsgegevens geregeld. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hanteren een protocol t.a.v. het voorkomen van datalekken.

Legitimatie en BSN (Burger Service Nummer)
Sinds 1 juli 2008 zijn zorgverleners verplicht om hun patienten te identificeren met behulp van een legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort, ID-kaart, of officieel vreemdelingencertificaat). Wilt u daarom een geldig legitimatie meenemen?

Verzekeringen

Behandeling door de mondhygiënist bij kinderen tot 18 jaar valt in de basis verzekering en wordt voor 100% vergoed. Behandeling door de mondhygiënist bij volwassenen wordt niet vergoed vanuit het basispakket. Om voor vergoeding in aanmerking te komen kunnen volwassenen zich aanvullend verzekeren voor tandheelkundige hulp. De vergoeding is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw verzekering,
(www.mondhygiënisten.nl/wat-wordt-er-vergoed.nl)

Voor de kosten Mondhygiënist verwijs ik u naar het kopje tarieven.

Betalen en Infomedics

Ik heb ervoor gekozen het versturen en innen van nota’s over te dragen aan Infomedics. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het factureren en innen van declaraties.
Voor vragen over nota’s of overleg over een betalingsregeling kunt u altijd contact met hen opnemen via 036 203 1900 of infomedics.nl.

Wat betekent dit voor u?

De nota van onze behandeling of verrichting ontvangt u via Infomedics. Indien u verzekerd bent voor tandheelkundigezorg wordt de nota eerst ingediend bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt alleen een nota voor de kosten die niet of maar gedeeltelijk door uw verzekeraar worden vergoed.

Afspraak annuleren

Afspraken kunt u tot 24 uur van te voren kostenloos annuleren. Als u de afspraak vergeet of niet op tijd afzegt wordt er 50% in rekening gebracht. Om te voorkomen dat u uw afspraak vergeet krijgt u een week voorafgaand aan de afspraak een herinneringsmail. Vergeet daarom niet om uw emailadres of wijzigingen hiervan zo spoedig mogelijk door te geven.

Klachten

De mondhygiënist zal al het mogelijke doen om u als patiënt zorg te bieden die u nodig heeft. Indien de verleende zorg onverhoopt van mindere kwaliteit is dan gewenst, kunt u een klacht indienen. Klik hier voor de brochure.

Als u een klacht wilt indienen, dient hiervoor een klachtenformulier te worden ingevuld. Deze is te vinden op de website van de SKGE. Klik hier om het klachtenformulier te bekijken.